Wacana semasa tentang penurunan had umur layak mengundi daripada 21 tahun ke 18 tahun menuntut kecelikan politik dalam kalangan orang muda. Wacana ini yang akan mempengaruhi Dasar Kebangsaan, pastinya akan memberi kesan kepada semua rakyat Malaysia. Maka, penganjuran parlimen mini di universiti-universiti di zon utara, selatan, barat dan timur tanah air akan memberi peluang kepada golongan belia untuk menyatakan pendapat mereka. Menerusi setiap parlimen mini, golongan belia akan membentuk pasukan untuk berdebat dan membincangkan dasar-dasar yang dekat dengan golongan muda.

Objektif:

Memberikan semua peserta peluang untuk mengambil bahagian dan menyuarakan pendapat

Memberikan peluang kepada kumpulan demografi istimewa (golongan kelainan upaya, bisu dan pekak) untuk menyuarakan pendapat mereka [menerusi penterjemah bahasa isyarat dsb]

Menggalakkan golongan muda untuk berfikir secara kritikal serta membahaskan polisi masa depan yang akan memberi kesan kepada golongan dewasa muda di Malaysia

Wacana semasa tentang penurunan had umur layak mengundi daripada 21 tahun ke 18 tahun menuntut kecelikan politik dalam kalangan orang muda.

Untuk Maklumat Lanjut

Wacana ini yang akan mempengaruhi Dasar Kebangsaan, pastinya akan memberi kesan kepada semua rakyat Malaysia. Maka, penganjuran parlimen mini di universiti-universiti di zon utara, selatan, barat dan timur tanah air akan memberi peluang kepada golongan belia untuk menyatakan pendapat mereka.Menerusi setiap parlimen mini, golongan belia akan membentuk pasukan untuk berdebat dan membincangkan isu-isu yang dekat dengan golongan muda.

Objektif:

Memberikan semua peserta peluang untuk mengambil bahagian dan menyuarakan pendapat.

Memberikan peluang kepada kumpulan demografi istimewa (golongan kelainan upaya, bisu dan pekak) untuk menyuarakan pendapat mereka [menerusi penterjemah bahasa isyarat].

Menggalakkan golongan muda untuk berfikir secara kritikal serta membahaskan polisi masa depan yang akan memberi kesan kepada golongan dewasa muda di Malaysia.

Topik Debat

Topik Usul 3

Mengembalikan Kedudukan Sabah dan Sarawak

15 December 2019 | Ahad
Universiti Malaysia Sabah, Sabah

Kedudukan Sabah dan Sarawak perlu dikembalikan selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963. Hak-hak penduduk Sabah dan Sarawak perlu dipertahankan dan semangat asal Perjanjian Malaysia 1963 perlu dipatuhi berdasarkan klausa khas yang dipersetujui bersama. Pengembalian semula kedudukan Sabah dan Sarawak di samping mematuhi semangat asal Perjanjian Malaysia 1963 akan menjamin dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk Sabah dan Sarawak.

Topik Usul 3

Mengembalikan Kedudukan Sabah dan Sarawak

Kedudukan Sabah dan Sarawak perlu dikembalikan selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963.

Untuk Maklumat Lanjut

Hak-hak penduduk Sabah dan Sarawak perlu dipertahankan dan semangat asal Perjanjian Malaysia 1963 perlu dipatuhi berdasarkan klausa khas yang dipersetujui bersama. Pengembalian semula kedudukan Sabah dan Sarawak di samping mematuhi semangat asal Perjanjian Malaysia 1963 akan menjamin dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk Sabah dan Sarawak.

15 December 2019 | Ahad
Universiti Malaysia Sabah, Sabah

Malaysia perlu segera meminda undang-undang guna tenaga untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak pekerja prekariat dalam ekonomi gig. Tenaga kerja global kini mengalami perubahan selari dengan ekonomi global yang menyaksikan lebih ramai individu terutamanya golongan muda menjadi pekerja prekariat atau pekerja bebas dalam ekonomi berasaskan gig. Hak-hak kelas pekerja prekariat muda yang meliputi tukang cuci, budak penghantar, pemandu e-panggilan dan penyedia perkhidmatan (kontrak menerusi platform digital)  perlu dilindungi.

TAMAT

Topik Usul 1

Pekerja Prekariat dalam Ekonomi Gig

7 September 2019 | Sabtu
Parlimen Malaysia, Kuala Lumpur

TAMAT

Topik Usul 1

Pekerja Prekariat dalam Ekonomi Gig

Malaysia perlu segera meminda undang-undang guna tenaga untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak pekerja prekariat dalam ekonomi gig.

Untuk Maklumat Lanjut

Tenaga kerja global kini mengalami perubahan selari dengan ekonomi global yang menyaksikan lebih ramai individu terutamanya golongan muda menjadi pekerja prekariat atau pekerja bebas dalam ekonomi berasaskan gig. Hak-hak kelas pekerja prekariat muda yang meliputi tukang cuci, budak penghantar, pemandu e-panggilan dan penyedia perkhidmatan (kontrak menerusi platform digital)  perlu dilindungi.

TAMAT

Topik Usul 2

Keselamatan Siber dan Privasi Data

12 Oktober 2019 | Sabtu
Dewan Pembangunan Siswa 1,
Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Malaysia perlu mengguna pakai dasar keselamatan siber kebangsaan yang menyeluruh dan melaksanakan undang-undang keselamatan siber yang lebih tegas untuk melindungi negara daripada serangan siber dari dalam dan luar negara. Dasar tersebut perlu meliputi perlindungan maklumat peribadi pengguna Internet. Akta Perlindungan Data Peribadi perlu dipinda agar selari dengan perkembangan semasa dan memastikan pelaksanaan yang cekap dan berkesan.

TAMAT

Topik Usul 2

Keselamatan Siber dan Privasi Data

Malaysia perlu mengguna pakai dasar keselamatan siber kebangsaan yang menyeluruh dan melaksanakan undang-undang keselamatan siber yang lebih tegas untuk melindungi negara daripada serangan siber dari dalam dan luar negara.

Untuk Maklumat Lanjut

Dasar tersebut perlu meliputi perlindungan maklumat peribadi pengguna Internet. Akta Perlindungan Data Peribadi perlu dipinda agar selari dengan perkembangan semasa dan memastikan pelaksanaan yang cekap dan berkesan.

12 Oktober 2019 | Sabtu
Dewan Pembangunan Siswa 1,
Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Sesi Latihan: Keselamatan Siber & Privasi Data

Malaysiakini, Selangor & PEKA Office, Pulau Pinang

Suarakan pendapat anda!

Suara generasi muda perlu didengari. Sokonglah Debathon Parlimen 2019. Sertai program ini sebagai peserta, penonton atau rakan kongsi kami.

Susunan Tempat Duduk

Atur Cara

7.30pm Pendaftaran
8.15pm Majlis Pembukaan & Pra Undi
8.30pm Taklimat oleh Moderator/Speaker
8.40pm A1 & Perbahasan Pasukan Pencadang
8.50pm B1 & Perbahasan Pasukan Pembangkang
9.00pm A2 & Perbahasan Pasukan Pencadang
9.10pm B2 & Perbahasan Pasukan Pembangkang
9.20pm A3 & Perbahasan Pasukan Pencadang
9.30pm B3 & Perbahasan Pasukan Pembangkang
9.40pm Sesi Soal Jawab & Undian
  Undian Pendebat Terbaik
10.30pm Majlis Penutup

HUBUNGI KAMI:
[email protected]  |  [email protected]

Untuk maklumat pendebat & peserta:
Tel: +603 7770 0000 ext: 155

Untuk maklumat penajaan:
+6019-665 2392 (Ting Ting)  |  +6017-619 0307 (Syera)

HUBUNGI KAMI:
[email protected]
[email protected]

Untuk maklumat pendebat & peserta:
Tel: +603 7770 0000 ext: 155

Untuk maklumat penajaan:
+6019-665 2392 (Ting Ting)
+6017-619 0307 (Syera)